Algemene voorwaarden

Door uw dier bij Dierenhoekske onder te brengen, geeft u blijk van vertrouwen in de privéopvang en het trimsalon. Dierenhoekske zal al het mogelijke doen om het verblijf voor uw dier zo prettig mogelijk te maken en dankt u voor het vertrouwen.

 1. Het reservatieformulier wordt correct in tweevoud ingevuld en ondertekend bij het reserveren of brengen van het dier. Bij het achterlaten van uw dier gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.
 2. Reservaties voor een verblijf in de opvang zijn pas bevestigd nadat het voorschot ontvangen is. De volgende tarieven gelden voor een voorschot:
  • Bij een verblijf van 2 tot 6 overnachtingen: de totale prijs van 2 overnachtingen.
  • Bij een verblijf vanaf 7 overnachtingen: de totale prijs van 4 overnachtingen.
 3. Bij het annuleren van het verblijf gelden de volgende regels:
  • Minstens 2 maanden voor aanvang van het verblijf: het voorschot wordt terugbetaald.
  • Minstens 2 weken voor aanvang van het verblijf: het voorschot wordt teruggegeven in de vorm van een kadobon/voucher.
  • Binnen 2 weken voor aanvang van het verblijf: het volledige bedrag van de gereserveerde verblijfsperiode wordt alsnog aangerekend.
  • Bij vroegtijdig ophalen van het dier wordt er geen geld terugbetaald, noch gereserveerde dagen in mindering gebracht.
 4. Bij het ophalen van uw dier wordt het volledig openstaande bedrag voor de geleverde diensten betaald.
 5. Het tijdstip van brengen en halen van uw dier wordt op voorhand afgesproken.
 6. Wanneer onze openingsuren niet gerespecteerd worden bij het brengen of halen van uw dier, wordt er een bedrag aangerekend van €30.
 7. U bent verplicht om een geldig dierenpaspoort/inentingsboekje bij uw dier te hebben, en dit af te geven tijdens het verblijf.
 8. Om vlooienproblemen te voorkomen is het nodig om uw dier voor de start van het verblijf een behandeling tegen vlooien te geven.
 9. Bij een wonde, ongeval (hetzij mens of dier), ziekte of overlijden van het dier kan Dierenhoekske niet aansprakelijk gesteld worden, en zal de eigenaar geen vergoeding kunnen eisen.
 10. Dierenhoekske behoudt het recht om, indien nodig, dierengeneeskundige hulp (contractdierenarts van Dierenhoekske) in te roepen voor uw dier. Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.
 11. Bij vernieling van meegegeven speelgoed, mandjes e.d. kan Dierenhoekske niet aansprakelijk gesteld worden en kan de eigenaar geen vergoeding eisen.
 12. Dieren kunnen enkel opgehaald worden door de eigenaar of door een persoon vooraf aangeduid door de eigenaar.
 13. Dierenhoekske behoudt het recht om foto’s en video’s gemaakt tijdens het verblijf te publiceren.
 14. Er wordt telkens gevraagd om een noodnummer en adres op te geven van een door de eigenaar gemandateerde persoon als hijzelf niet bereikbaar is.
 15. Bij het achterlaten van het dier, zijn wij wettelijk verplicht het dier binnen de 4 dagen toe te vertrouwen aan de gemeente waar het dier zich bevindt. Via de gemeente wordt het dier dan ondergebracht in een asiel. De eigenaar van het dier is verplicht om de kosten, zoals verzorgingskosten, te betalen. Onder achtergelaten dier verstaan wij: een dier waarvan de vakantieperiode niet is betaald, een dier dat niet is opgehaald op de afgesproken dag, een dier waarvan het baasje overleden is, …

Aanvullend voor honden

 1. Een gemaakte reservatie in het trimsalon moet minstens 2 dagen voor aanvang afgezegd worden door de klant, anders wordt het volledige bedrag van de trimbeurt alsnog aangerekend.
 2. Reuen vanaf 6 maanden worden enkel opgevangen als ze (chemisch) gecastreerd zijn. Dit om spanningen onder de honden in de roedel te vermijden.
 3. Loopse teven kunnen niet naar onze opvang komen. Verwacht u een loopsheid tijdens het verblijf, gelieve dan vooraf maatregelen te nemen om de loopsheid uit te stellen. Hiervoor kan u terecht bij de dierenarts. Komt uw hond loops te staan tijdens haar verblijf, dan dient deze opgehaald te worden. Dit om spanningen onder de honden in de roedel te vermijden. Uw hond is terug welkom vanaf de 4e week na aanvang van de loopsheid.
 4. De volgende inentingen zijn verplicht, minstens 14 dagen voor het verblijf:
  • ziekte van Carré (hondenziekte)
  • parvovirose (kattenziekte)
  • hepatitis contagiosa canis (geelzucht)
  • bordetellose en influenza (kennelhoest)
 5. Als u via een titertest kan aantonen dat de hond nog voldoende bescherming heeft, wordt dit ook aanvaard.
 6. Honden met een besmettelijke of overdraagbare ziekte worden niet aanvaard.
 7. Honden dienen voor hun eerste verblijf in Dierenhoekske op kennismaking geweest te zijn.
 8. Honden dienen sociaal te zijn naar andere dieren en mensen.
 9. Blijkt tijdens het verblijf van uw hond dat deze niet in een roedel kan leven, wordt ons genoodzaakt om samen met het noodnummer een andere verblijfplaats te zoeken. Enkel zo kan de goede werking van de privéopvang blijven bestaan.
 10. Het gebruik van benches wordt niet toegelaten door de Dienst Dierenwelzijn Departement Omgeving van Vlaanderen. Wanneer er toch gebruik van een bench nodig is, dient er een attest van de dierenarts afgegeven te worden.

Aanvullend voor katten

 1. De kat dient minstens 14 dagen voor het verblijf ingeënt te zijn voor:
  • panleucopenie (kattenziekte)
  • rhinotracheitis (niesziekte)
  • leucose (leukemie)
 2. Katten ouder dan 6 maanden moeten gecastreerd of gesteriliseerd zijn, anders worden ze niet toegelaten in de opvang.
 3. Katten met een besmettelijke of overdraagbare ziekte worden niet aanvaard.
Januari 2024