Colofon

Vormgeving

Ontwerp, illustratie en fotografie voor Dierenhoekske is gedaan door: www.marcelhendriks.com
Deze website, het drukwerk en al het fotomateriaal is beschermd met auteursrecht.

Flor aan het werk